חלומות בטיפול פסיכולוגי

במהלך התהליך הטיפולי, מטפלים רבים בוחרים להתייחס לחלום ככלי חשוב, לנתח ולפרש אותו, על מנת לקדם את התהליך הטיפולי – כך לגבי חלומות המטופלים וכך לגבי חלומותיהם עצמם. עיתוי חלימת החלום הוא משמעותי. רבים חווים רגשות משמעותיים, חלקם לא מודעים, כלפי המטפל. רגשות אלו הם לגיטימיים וחשובים. התבוננות בהם והבנתם עשויים לקדם את התהליך הטיפולי שכן הם עשויים להעניק עוד נדבך לגבי הקשר עם דמויות ההורים המופנמות. רבים חשים מידה של התרגשות, חששות וכמיהות לגבי הקשר הטיפולי; מול השאלה האם ועד כמה לתת אמון במטפל; נוכח תנועה לקראת שינוי והתפתחות תוך חשיפה של חלקים ותכנים נסתרים או נשכחים. חלום אשר הופיע בין פגישות טיפוליות עשוי להאיר את רגשותיו של המטופל כלפי התהליך או הקשר הטיפולי. פירוש מושכל של חלום עשוי לכוון את המשך הדרך הטיפולית וההתפתחותית לקראת שינוי וצמיחה.