טיפול בטראומה מינית

פגיעה מינית בילדות ובבגרות היא תופעה נפוצה מאוד: בישראל אחת מתוך שבע נשים ואחד מתוך שישה גברים עברו פגיעה מינית. ההשלכות של פגיעה מינית על הנפש הן חמורות.

הקשר הטיפולי

בהתאם לסוג הפגיעה וההקשר בו התרחשה, גם היחסים הטיפוליים עלולים להיות טריגר ולעורר את הטראומה. נפגעים של פגיעה מינית לעתים מרגישים רצון להתנגד לסמכות אך בעיקר לרצות את דמות הסמכות. הנפגעים רגישים מאוד לצרכי המטפל, משאלותיו ומנסים לספק אותו. בפגיעה מינית וגילוי עריות אנשים בעלי סמכות וכח הם הפוגעים. הפגיעה התרחשה בתוך חדר קטן. מי שאמור להיות השומר, המגן, האחראי הוא זה שפגע. עם זאת, קשר טיפולי שיצלח להתפתח על אף קשיים אלו, יהווה בסיס ליצירת אמון ותקשורת מקרבת גם בקשרים אחרים.

מטרות הטיפול

ייצוב וביסוס הביטחון האישי – בניית כוחות להתמודדות ופיתוח כישורים בינאישיים, עצירה של פגיעה עצמית, למידת ויסות רגשי.

 הבנת הטראומה והקשר בין הטראומה לבין הקשיים שמופיעים בבגרות.

עיבוד זיכרונות הטראומטיים כדי לאפשר תחושת לכידות והמשכיות של העצמי.

חיבור מחודש לגוף.

עיבוד האבל והאבדן – אבדן הילדות, אבדן האמון באנשים, אבדן חווית שלמות הגוף, אבדן הילדה שהייתה, אבדן האפשרות לקשר בטוח.

יצירת קשר מחודש עם החיים הרגילים וגיבוש תחושת עצמי חדשה.