טיפול פסיכולוגי פסיכודינמי

טיפול בטראומה

טיפול דינמי עוסק בנפש האדם, בכוחות המודעים והלא מודעים המניעים את התנהגות האדם, בקונפליקטים, במנגנוני הגנה ובמודלים הפנימיים של האדם לגבי יחסים ואנשים בחייו.  הטיפול הפסיכודינמי מתבסס על תיאוריות אודות נפש האדם, החל מימי אריסטו, דרך הוגים כמו ניטשה ופרויד, ממשיכיו וממשיכותיו הרבים.

טיפול זה מגלה סקרנות לגבי משאלות ופנטזיות של המטופל כדי להכיר את עולמו הנפשי וזאת באמצעות שיחה חופשית, שהיה ברמה התחושות הגולמיות והאסוציאציות החופשיות. עשייה טיפולית זו מסייעת למטופל להכיר, לכבד ולהנות מעולמו הנפשי, באופן שיכול להיות מתוקשר ביחסים אינטימיים בחייו. ולסייע למטופל להוביל את חייו למקומות שמתאימים לו. דגש רב מושם על חלקים בנפש המטופל שלא קיבלו עדיין מקום בחייו, אך משפיעים על מניעיו ובחירותיו.

הטיפול מתעמק ביחסים של האדם עם אחרים בהווה ובעבר, מילדות לבגרות, ובפרט היחסים הנוצרים בין המטפל למטופל, אשר באופן מורכב ועדין, מסמל את העמדות והאמונותיו של האדם לגבי עצמו ולגבי אחרים.

טיפול דינמי מבוסס על שיחה כנה ופתוחה והקשבה לדקויות שבחווית המטופל או המטופלת, כדי להבין לעומק את דרכי הנפש. דגש מושם על היכולת לזהות רגשות ולבטאם במילים ולהכיר לעומק את האופן בו רגשותיו מתבטאים בגופו ובנפשו וכיצד משפיעים עליו.

בנוסף, הטיפול חוקר את מנגנוני ההגנה של המטופל ואת דרכיו להימנע מעולמו הנפשי ומבחין בין מנגנוני הגנה מועילים וחיוניים למטופל לעומת אלו שיוצרים חיץ נוקשה מידי בינו לבין עצמו ולבין העולם.