טיפול הורה-ילד: טיפול דיאדי

טיפול דיאדי הוא טיפול הורה-ילד: ההורים נמצאים עם הילד בפגישות הטיפול. טיפול דיאדי מתמקד בקשר בין הילד לכל אחד מהוריו. בתהליך זה מתקיימות פגישות שבועיות מתחלפות של הילד עם אביו , של הילד עם אמו ופגישות של ההורים ללא הילד. באמצעות משחק, שיחה ויצירה משותפים של הילד וההורה בחדר הטיפולים, עולים תכנים נפשיים עמוקים של הילד, של ההורה ושל המפגש בניהם. התהליך תורם להתפתחות ולביטחון של הילד, מחזק את הקשר בין ההורים לילד, מעשיר את הקשר בחדווה, הנאה, העמקה וביטחון, בוחן את המינון הנכון של חום ושל גבולות, של ביחד ושל לחוד ומעמיק את החשיבה הטיפולית לגבידרכים לסייע לקשייו של הילד. במקביל, הטיפול מעורר בהורה זכרונות עמוקים מילדותו, טובים לצד מורכבים ומאפשר תובנה, בחירה ותיקון.