חלומות בפוסט-טראומה

סיוטים הם אחד התסמינים הבולטים של פוסט טראומה.

יש הטוענים כי חלימה מסוג זה משרתת מנגנונים נפשיים של תיקון, לאחר איום ושיבוש קשה של המערכת הנפשית. יתכן כי חלומות אלו מכוונים להשגת תחושת שליטה נפשית באירועים הטראומטיים אשר עוררו חוסר אונים קשה מנשוא. אלו הם ניסיונות להפגיש את החולם עם רגשותיו, מחשבותיו והתנהגותו, ולהביא לידי עיבוד מנטאלי שלהם. ניתן לראות חלומות קשים אלו כניסיונות לאינטגרציה ולכידות מחודשת של מבנים נפשיים בנפשו של החולם אשר עברו בעקבות הטראומה ניתוק, הדחקה והפרדה שלהם בתוך המערכת המנטלית.

עם זאת, הסובלים מפוסט טראומה חווים הפרעה קשה באיכות חייהם ובאיכות שינתם בעקבות הצפה של תכנים טראומטיים בזמן השינה. אחד המאפיינים של טראומה הוא שיבוש ביכולת הטבעית של הנפש של עיכול, עיבוד ותיקון. אי לכך, מומלץ לפנות לטיפול בטראומה. היזכרות בטראומה ותיאורה באופן הדרגתי ומתוך תחושת בחירה ושליטה מסייע להפחית תסמינים פוסט טראומטיים ובניהם סיוטים. לעתים אחת ממשימות הטיפול היא לשתף אחרים בטראומה ובתסמיניה, לספר לאחרים על הסיוטים. התמודדות מועילה נוספת היא לבחור לשלוט בתוכן החלום, להתעמת מתוך בחירה עם הנושאים שמופיעים בו ולבחור לשנות את התנהלותו. במחקרים רבים נמצא כי בעקבות טיפול בפוסט טראומה חלה הפחתה משמעותית בתדירות הסיוטים ובעצמתם ושיפור היכולת לנווט את תוכנם.