פוסט טראומה – PTSD מתן סיוע

מתן סיוע לנפגע מיד לאחר הטראומה על ידי סובביו

הכרה מלאה בכך שהתרחשה פגיעה חמורה, עזרה לנפגע\ת ולסביבה להכיר בכך, פניה למומחה בתחום.

הרחקת הפוגע\הסכנה, דיווח לרשויות על הפגיעה ולמניעת נפגעים נוספים.

מתן תחושת אונים – מתן תפקידים לנפגע אשר ישיבו את יכולתו להאמין בגופו ובתפקודו (להביא כוס מים, להתקלח או לשטוף פנים, לפנות לעזרה, לעזור לאחרים ובמהרה – לחזור לתפקוד מלא). ניתוק אדם מתפקידיו ומיכולתו לפעול עלולה לגרום פגיעה נוספת.

שייכות לקהילה – להימצא בקרבת ולהיות חלק מקבוצת חברים, משפחה, עבודה, על אף הנטייה לסוג ולהתבודד. הפרדת נפגע הטראומה מקבוצת ההשתייכות שלו\שלה או בדידות במצב זה תיצור פגיעה נוספת.

הקשבה והתעניינות מכבדת לחוויית הנפגע\ת ולרגשות העולים, הימנעות מהתעלמות ממה שעבר\ה. התעלמות, חוסר הקשבה או אי אמון בחוויותיו של הנפגע\ה בכוחם ליצור טראומה נוספת.

תמיכה בתומכים. טראומה עלולה להיות "מדבקת". אנשים הנוכחים בתגובה טראומטית עלולים לחוש חלק מהמאפיינים של תגובה טראומטית: בהלה, חרדה, בלבול, חוסר אונים, חוסר תקווה, קיפאון. יש לתת על כך את הדעת ולתמוך בתומכים.