פירוש חלומות יונגיאני

יונג הציע שהחלום משקף צדדים בחיים ובאישיות שלא קיבלו מספיק התייחסות בחיי היום יום.

פירוש חלומות לפי תיאוריה זו מתבסס על חקירה מעמיקה יותר של החולם באמצעות שאלות:

אילו סמלים מופיעים בחלום? יונג הציע להעלות אותם בדמיון, לנסות לראותם בבירור ולעקוב אחר השתנותם בדמיון: מה קורה להם? למה הם הופכים ומה הם מייצגים כרגע? איזה רגש מתעורר בך?

כיצד החלום משקף יחסים עם אחרים בחייך? רגשות כלפי אחרים שלא קיבלו מספיק התייחסות או רגשות הדורשים עיבוד נפשי נוסף כמו פחד וסכנה, כעס ותוכחה, אשמה, בושה, אהבה, התרגשות, תלות; כמיהה לקרבה, לאיחוד, לנפרדות, לביטחון; צורך בהכרה, בהערכה, צורך שאחרים ידעו את האמת כפי שחווית אותה.

כיצד החלום משקף את החלקים הגבריים לעומת החלקים הנשיים שבאישיותך?

כיצד החלום משקף יחסים בין חלקים באישיות, דינמיקה פנימית? לדוגמא, חקירה של חלקים לא מודעים בתוכך ותחושת הסכנה או ההתרגשות הנלווית לכך; חיבור ואינטגרציה בין חלקים נפשיים שהיו מופרדים בך; חיבור לעולם הרגש; הצפה רגשית; שקיעה בפחדים; תחושת כליאה או מחנק של חלקים בך שאין להם מקום ביומיום של חייך; חיבור לרוחניות שבתוכך; חיבור לחייתיות שבך; נושאים שאינך רוצה לראות והם מאיימים להתגלות; הופעתם של תכנים קולקטיביים, המשותפים לחוויה האנושית הקולקטיבית של להיות אדם\גבר\אישה\אב\אם\ילד\ילדה\אח\אחות וכד'.

האם החלום עוזר להכיר במאפיינים של הילד הפנימי שבך, או הילד שהיית: רגשות של ילד: פחדים, כעסים, שמחה, עצב, אשמה ובושה? כמיהות של ילד: כמיהה לביטחון? להצלה על ידי דמויות חזקות ומיטיבות? כמיהה לתמימות ולחופש? סקרנות? געגוע? תכנים אלו קיימים בעולמו של המבוגר אך דימוי הילד הפנימי מסייע למבוגר להכיר ברגשות ובכמיהות בצורתם הגולמית, בפשטותם ובעצמתם.

האם החלום עוזר להכיר כמיהות נוספות? כמיהה לאבדן שליטה, למוות, לשחרור מעול? כמיהה לדעת ולהבין? כמיהה להיות חלק? כמיהה להיות מוערכים, משמעותיים? כמיהה להתחברות, לאהבה, לאיחוד מיני? כמיהה למשהו נשגב, רוחני, גדול מהחיים?

כיצד החלום עוזר להכיר את החלקים ה'אפלים' שבך? תכונות אנושיות אשר הוסתרו כי נרתעת מהם ואינך מכיר\ה בהם? לדוגמא: צדדים אנוכיים, תחרותיים, זועמים, תוקפניים וביקורתיים,  גם כלפי הקרובים לנו מכל; פנטזיות וכמיהות הנחוות כמגונות, מסוכנות או לא ריאליות; הזדקקות, חולשה ופגיעות.